#

O nas

#

Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczynski

Urodzony w 1962 r. Uzyskał dyplom PWSSP w Gdańsku w 1987 r w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1995-2002 założyciel i współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Pomysłodawca Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku.

W latach 2008-2012 dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. W latach 2012-2016 Prorektor ds rozwoju i współpracy ASP w Gdańsku. Tytuł profesora otrzymał w 2011r. Obecnie prowadzi III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.  Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.

W 2015 roku otrzymał odznakę honorową MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem, filmem.


#

Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

Prof zwyczajny, wykładowca KUL, radca prawny, rzecznik patentowy, wykładowca prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Handlowego. Członek Kolegium NIK, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Specjalista z zakresu krajowego, wspólnotowego prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, antymonopolowego. Uczestnik i współprowadzący wielu konferencji i szkoleń w wyżej wymienionym zakresie.


#

dr hab. Jarosław Załęcki

prof. UG, Kierownik Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych w Zakładzie Socjologii Stosowanej Wydziału Nauk Społecznych, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Koncentruje swoje zainteresowania wokół socjologii miasta, metodologii badan serveyowych, socjologii etniczności i socjologii kultury. Ekspert w zakresie badań konsumenckich.


#

dr hab. Adam Kamiński

Absolwent wydziału Malarstwa i Grafiki, obecnie wykładowca Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJWSTK w Gdańsku. Dyplom uzyskał w Pracowni Projektowania Graficznego, prof. Jerzego Krechowicza – w ASP w Gdańsku.


#

dr hab. Oleg Gorbaniuk

prof. KUL w Katedrze Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii KUL. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologii społecznej, metodologii badań psychologicznych i marketingowych, zachowań konsumenckich, marketingu politycznego oraz wizerunku marki.

 


#

dr hab. Jan Sikora

Dyplomowany architekt wnętrz, założyciel pracowni Sikora Wnętrza – autor m.in. Stacji Kultura w Rumi i Sopoteki. Wykładowca ASP w Gdańsku, autor pracy doktorskiej o architekturze polskiego wybrzeża. Autor cyklicznych publikacji w czasopismach branżowych. Profesjonalny członek IIDA – International Interior Design Association z siedzibą w Chicago. Laureat Nagrody Architektonicznej Polityki za rok 2014, Bryły Roku i m.in. Polskiej Architektury XXL.


#

dr Beata Leszczyńska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Członkini Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, zainteresowana aplikacją metod współczesnej kognitywistyki do działań biznesowych. Autorka publikacji na temat językowego obrazu świata, językowego obrazu wartości. Prowadzi warsztaty z użyciem swojego autorskiego narzędzia – Zestawu Kart Projektowych, które umożliwiają analizę projektów biznesowych pod kątem humanistycznym, społecznym, kultowym i oczywiście językowym.


#

dr Katarzyna Borkowska

Językoznawca, wykładowca akademicki, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, ukończyła Szkołę Promocji Nauki Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała z Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), doktor nauk humanistycznych.

Ekspert językowy z 16-letnim doświadczeniem (Telefoniczna Poradnia Językowa UG), współpracuje z kancelariami prawnymi, specjalizuje się w genologii lingwistycznej, pragmatyce językowej, języku reklamy, mediów i biznesu.

Projektuje i realizuje szkolenia obejmujące problematykę skutecznej komunikacji, wystąpień publicznych, języka biznesu.


#

dr Pawel Brzezicki

Adwokat, doktor nauk prawnych. Wykładowca UG i Wyzszej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz pacjentów, lekarzy, podmiotów leczniczych oraz podmiotów zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa medycznego i farmaceutycznego. Autor wielu artykułów, uczestnik i prelegent wielu konferencji.


#

dr Wojciech Gierszewski, LL.M.

dr nauk prawnych, Radca prawny, rzecznik patentowy, dr nauk prawnych, absolwent UMK w Toruniu i Chicago-Kent College of Law w Chicago. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów i doradztwie strategicznym z zakresu własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.


#

Andrzej Podszywałow

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, WNE, Cybernetyka ekonomiczna i informatyka (1976-1980) oraz Master of Business Administration (1990-1991), Specjalizacja zawodowa – wycena dóbr niematerialnych i instrumentów kapitałowych. Ponad 20 letnia praktyka w tym obszarze: wyceny, ekspertyzy, szkolenia, publikacje. Pełnione Funkcje: Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999, IV kadencja do 2017 r.) w zakresie: wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje) oraz analizy ryzyka w zarządzaniu. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (od 2011, obecnie VII kadencja do 2017 r.), Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2010 – 2014), Członek Rady Programowej oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012).
Serwisy: www.wycenapraw.pl oraz www.ceny-transferowe.pl;


#

Wojciech Kruszyński

Ekonomista, doradca gospodarczy, specjalizuje się w szacowaniu wartości przedsiębiorstw oraz ich specyficznych aktywów, takich jak marka, know-how, znak towarowy, goodwill. Prowadzi szkolenia, audyty


Instytut Ekspertyz opiera swoje funkcjonowanie na trzech podstawowych formach działania:

 

  1. wsparcia instytucji państwowych oraz prywatnych w sporach z zakresu własności intelektualnej
  2. działalności szkoleniowej z zakresu własności intelektualnej
  3. współpracy międzynarodowej z bliźniaczymi podmiotami

 

Wsparcie instytucji państwowych jak i prywatnych ma na celu dostarczenie opinii i ekspertyz ułatwiających podjęcie decyzji w sprawie oraz umożliwiających znaleźć jednoznaczne rozwikłanie danego sporu.

 

Działalność szkoleniowa ma na celu krzewienie wiedzy z zakresu własności intelektualnej i podnoszenie jej poziomu zarówno wśród organów stosujących prawo, przedsiębiorców, kancelarii prawniczych czy innych zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.

 

Współpraca międzynarodowa ma na celu wymianę doświadczeń z podobnymi instytucjami działającymi w innych krajach, jak również wspólne organizowanie konferencji i publikację materiałów naukowych.

Zarząd Instytutu Ekspertyz:

Prezes Zarządu – prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

Wiceprezes Zarządu – dr Paweł Brzezicki

Wiceprezes Zarządu – dr Wojciech Gierszewski, LL.M.

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Ekspertyz otwarty jest na rozwój i na nowych członków posiadających wiedzę w dziedzinach przydatnych dla spraw z zakresu własności intelektualnych. Wszelkich zainteresowanych członkostwem w Instytucie zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@instytutekspertyz.pl

Sprawdź naszą ofertę! Więcej
#

Korzyści ze współpracy

Rozwikłanie spraw z zakresu własności intelektualnej często wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu różnych dziedzin nauki lub sztuki. Instytut Ekspertyz łączy w sobie doświadczenie i wiedzę pracowników naukowych, doświadczonych praktyków i biegłych sądowych dając przy tym pewność w zakresie merytorycznego wsparcia specjalistów w danej dziedzinie. Spory z zakresu własności intelektualnej wygrywa często nie ten kto ma rację, ale ten kto jest lepiej przygotowany. Wsparcie Instytutu Ekspertyz zapewnić może istotne zwiększenie szans na wygraną w sporze.

Więcej