O nas

INSTUTYT EKSPERTYZ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DÓBR NIEMATERIALNYCH jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym w sobie ekspertów z różnych dziedzin nauki i sztuki oraz praktyków mających do czynienia z prawem własności intelektualnej.
Nasze Cele Władze Nasz zespół Członkowstwo

Oferta dla sądów, prokuratur, instytucji

#

PRAWO AUTORSKIE

 • SPEŁNIANIE CECH UTWORÓW
 • OPINIE PORÓWNAWCZE UTWORÓW
 • WYCENA PRAW I OPŁAT LICENCYJNYCH
 • WYCENA KORZYŚCI UZYSKANYCH Z NARUSZENIA
#

ZNAKI TOWAROWE

 • OPINIE PORÓWNAWCZE ZNAKÓW TOWAROWYCH
 • BADANIA KONSUMENCKIE - WPROWADZENIE W BŁĄD
 • OPINIE JĘZYKOZNAWCZE
 • WYCENA WARTOŚCI ZNAKÓW I OPŁAT LICENCYJNYCH
#

PATENTY / WZORY UŻYTKOWE

 • OPINIE PORÓWNAWCZE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
 • WYCENA PRAW I OPŁAT LICENCYJNYCH
#

WZORY PRZEMYSŁOWE

 • OPINIE PORÓWNAWCZE WZORÓW
 • BADANIA KONSUMENCKIE DOT. OGÓLNEGO WRAŻENIA
 • WYCENA PRAW I OPŁAT LICENCYJNYCH
#

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 • OPINIE W ZAKRESIE PODOBIEŃSTWA PRODUKTÓW LUB OZNACZEŃ
 • OPINIE WS. CZYNÓW NIENAZWANYCH
 • BADANIA KONSUMENCKIE - WPROWADZENIE W BŁĄD
#

DOBRA OSOBISTE

 • OPINIE JĘZYKOZNAWCZE
 • WYCENY SZKODY / KRZYWDY

Oferta dla firm, kancelarii prawniczych

#

OPINIE PRAWNE

 • PRAWO AUTORSKIE,
 • ZNAKI TOWAROWE,
 • WSPÓLNOTOWE ZNAKI TOWAROWE,
 • PATENTY,
 • WZORY PRZEMYSŁOWE,
 • WSPÓLNOTOWE WZORY PRZEMYSŁOWE,
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA,
 • PRAWO DO FIRMY,
 • NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH.
#

OPINIE SPECJALISTYCZNE

 • SZTUK PLASTYCZNYCH I WIZUALNYCH,
 • TECHNICZNE,
 • JĘZYKOZNAWCZE,
 • DOTYCZĄCE PORÓWNANIA PRZEDMIOTÓW LUB SPEŁNIANIA PRZESŁANEK OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
#

BADANIA KONSUMENCKIE I BADANIA RYNKOWE

 • BADANIA DOTYCZĄCE RYZYKA WPROWADZENIA W BŁĄD ODBIORCÓW,
 • BADANIA DOTYCZĄCE STANU KONKURENCJI I SPOSOBU UWIDACZNIANIA PRODUKTÓW W DANYM SEGMENCIE RYNKU LUB DLA DANYCH PRODUKTÓW.
#

WYCENA PRAW I DÓBR NIEMATERIALNO PRAWNYCH

 • WYCENA WARTOŚCI PRAW AUTORSKICH,
 • ZNAKÓW TOWAROWYCH,
 • PATENTÓW,
 • WZORÓW,
 • WYCENA UZYSKANYCH KORZYŚCI,
 • OPŁAT LICENCYJNYCH.
#

WSPARCIE W STRATEGII PROCESOWEJ

 • KOMPLEKSOWE DORADZTWO W ZAKRESIE STRATEGII PROWOWADZENIA SPORÓW Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUTALNEJ.
#

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO DO SPRAWY

 • WSPARCIE W OPRACOWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W KAŻDEJ SPRAWIE DOT. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB DÓBR OSOBISTYCH.