#

Międzynarodowo

INSTYTUT EKSPERTYZ prowadzi aktywną współpracę międzynarodową. Współpracujemy zarówno z instytucjami państwowymi, organizacjami non-profit oraz podmiotami komercyjnym zajmującymi się analogiczną tematyką. Wzajemna wymiana doświadczeń, pozwala naszym członkom rozwijać się w swoich specjalizacjach.