#

Szkolenia

Instytut prowadzi aktywną działalność szkoleniową w zakresie praktycznych aspektów praw własności intelektualnej i dóbr niematerialnych. Przeprowadzamy szkolenia z tematyki prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Dostosowujemy tematykę szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców. Kładziemy nacisk na aspekty praktyczne, które pomogą poruszać się w trudnych kwestiach prawa własności intelektualnej. W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia z tematyki objętej własnością intelektualną uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Instytutu: biuro@instytutekspertyz.pl

Nasze szkolenia

  1. Jak chronić design ? - Sopot, 27.01.2016
  2. Ochrona znaków towarowych w przedsiębiorstwie - Gdańsk, 20.04.2016
  3. Granice inspiracji w projektowaniu odzieży? - Gdańsk, 15.07.2016
  4. Ochrona nazw i oznaczeń a nazewnictwo produktów - Kowale, 26.11.2016
  5. Naruszenia praw własności intelektualnej - zagadnienia procesowe - Władysławowo, 24.01.2016