#

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

INSTYTUT EKSPERTYZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DÓBR NIEMATERIALNYCH

UL. NOWE OGRODY 37A/1

80-803 GDAŃSK

TEL (FAX) – 058-526-55-99

EMAIL: BIURO@INSTYTUT EKSPERTYZ.PL