Über uns

INSTUTYT EKSPERTYZ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DÓBR NIEMATERIALNYCH jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym w sobie ekspertów z różnych dziedzin nauki i sztuki oraz praktyków mających do czynienia z prawem własności intelektualnej.
unsere Ziele Behörden unser Team Mitgliedschaft
#

Lorem ipsum oferta1

Lorem ipsum ofertaLorem ipsum ofertaLorem ipsum oferta

#

Lorem ipsum oferta2

Lorem ipsum ofertaLorem ipsum ofertaLorem ipsum oferta

#

Lorem ipsum oferta3

Lorem ipsum ofertaLorem ipsum ofertaLorem ipsum ofertaLorem ipsum ofertaLorem ipsum oferta

Oferta dla sądów, prokuratur, instytucji

#

PRAWO AUTORSKIE

 • opinie spełnianie cech utworów
 • opinie porównawcze utworów
 • wycena wartości autorskich praw majątkowych oraz opłat licencyjnych
 • wycena korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia
#

ZNAKI TOWAROWE

 • opinie porównawcze znaków
 • badania konsumenckie dot. ryzyka wprowadzenia w błąd
 • opinie językoznawcze
 • wycena wartości znaków towarowych i opłat licencyjnych
#

PATENTY / WZORY UŻYTKOWE

 • opinie porównawcze rozwiązań technicznych
 • wycena praw i opłat licencyjnych
#

WZORY PRZEMYSŁOWE

 • opinie porównawcze wzorów
 • badania konsumenckie dot. ogólnego wrażenia
 • wycena praw i opłat licencyjnych
#

 • Opinie w zakresie podobieństwa produktów lub oznaczeń
 • badania konsumenckie w zakresie wprowadzenia w błąd odbiorców
#

 • opinie językoznawcze
 • wyceny szkody/krzywdy

Oferta dla firm, kancelarii prawniczych

#

OPINIE PRAWNE

 • PRAWO AUTORSKIE,
 • ZNAKI TOWAROWE,
 • WSPÓLNOTOWE ZNAKI TOWAROWE,
 • PATENTY,
 • WZORY PRZEMYSŁOWE,
 • WSPÓLNOTOWE WZORY PRZEMYSŁOWE,
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA,
 • PRAWO DO FIRMY,
 • NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH.
#

OPINIE SPECJALISTYCZNE

 • SZTUK PLASTYCZNYCH I WIZUALNYCH,
 • TECHNICZNE,
 • JĘZYKOZNAWCZE,
 • DOTYCZĄCE PORÓWNANIA PRZEDMIOTÓW LUB SPEŁNIANIA PRZESŁANEK OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
#

BADANIA KONSUMENCKIE I BADANIA RYNKOWE

 • BADANIA DOTYCZĄCE RYZYKA WPROWADZENIA W BŁĄD ODBIORCÓW,
 • BADANIA DOTYCZĄCE STANU KONKURENCJI I SPOSOBU UWIDACZNIANIA PRODUKTÓW W DANYM SEGMENCIE RYNKU LUB DLA DANYCH PRODUKTÓW.
#

WYCENA PRAW I DÓBR NIEMATERIALNO PRAWNYCH

 • WYCENA WARTOŚCI PRAW AUTORSKICH,
 • ZNAKÓW TOWAROWYCH,
 • PATENTÓW,
 • WZORÓW,
 • WYCENA UZYSKANYCH KORZYŚCI,
 • OPŁAT LICENCYJNYCH.
#

WSPARCIE W STRATEGII PROCESOWEJ

 • KOMPLEKSOWE DORADZTWO W ZAKRESIE STRATEGII PROWOWADZENIA SPORÓW Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUTALNEJ.
#

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO DO SPRAWY

 • WSPARCIE W OPRACOWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W KAŻDEJ SPRAWIE DOT. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB DÓBR OSOBISTYCH.